نویسنده = پرویز حسین خانی
تعداد مقالات: 1
1. تولید و بررسی خواص نوری نانو ذرات اکسید روی خالص و آلائیده با منگنز

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 53-67

میثم مژدی؛ پرویز حسین خانی