نویسنده = اعظم سلطان‌آبادی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر ضخامت و آلایش- F در بهینه‌سازی خواص الکتریکی و اپتیکی لایه‌های نازک رسانای شفاف FTO(SnO2:F)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 25-41

اعظم سلطان‌آبادی؛ عبدالله مرتضی علی