نویسنده = محمد مردانی
تعداد مقالات: 1
1. فهمِ ساز و کار تداخلِ توابعِ موج در مولکولِ بنزن به کمکِ محاسبۀ عددِ اِشغالِ الکترونی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 39-49

محمد مردانی؛ حسن ربانی؛ فاطمه مقدسی