نویسنده = سهراب بهنیا
تعداد مقالات: 1
1. دینامیک حباب و نحوه ی شکل گیری آن در مارپیچ دوگانه DNA

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-16

سهراب بهنیا؛ شیما فتاحی؛ سمیرا فتحی زاده