کلیدواژه‌ها = روش جاروب
تعداد مقالات: 1
1. خواص اپتیکی بلور مایع نماتیک آلائیده با رنگینه آزو دیسپرس قرمز 2 و بررسی تاثیر جهت-گیری اولیه ملکول‌ها بر روی آنها

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 49-59

اسماعیل ساعی ور ایرانی زاد؛ زهرا دهقانی؛ معصومه عرب