کلیدواژه‌ها = پراش
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی و تحلیل پراش اشعه x در آرایش‌های مربعی و مثلثی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 21-32

مهدی سویزی؛ محمد جعفری پویا؛ مریم علیان نژادی