کلیدواژه‌ها = نانو ذرات
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر دمای زیرلایه بر شبیه سازی رشد نانو ذرات به کمک الگوریتم متروپولیس

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 53-66

محبوبه عبداللهی؛ رضا ثابت داریانی


2. تولید و بررسی خواص نوری نانو ذرات اکسید روی خالص و آلائیده با منگنز

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 53-67

میثم مژدی؛ پرویز حسین خانی