کلیدواژه‌ها = نظریۀ تابعی چگالی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و اپتیکی ترکیب تلوراید جیوه در فاز سینابار

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 53-64

حمدا.. صالحی؛ زینب ایزدی


3. بررسی خواصِّ ساختاری والکترونی ReO3 در فازِ مکعبی با استفاده از روشِ ابتدا به ساکن

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 17-29

حمدالله صالحی؛ حجت الله باده یان