محاسبه ضخامت نیمه لایه ی آلومینیوم و انرژی موثر لامپ مولد اشعه ایکس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

چکیده

در این تحقیق، کیفیت یک دستگاه رادیولوژی ساخت شرکت توشیبا مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور ابتدا ضخامت نیمه لایه ی آلومینیوم تقریبا خالص، با کمک آشکارساز اتاقک یونی در برابر تابش دستگاه رادیولوژی در طیف انرژی تشخیصی اشعه ی ایکس، اندازه گیری و با مقدار کمینه ی آن برای آلومینیوم مقایسه شد. سپس با کمک مقدار نیمه لایه آلومینیوم، انرژی موثر پرتوی ایکس اندازه گیری شد. انرژی موثر پرتوی تابیده شده به بدن بیماران تعیین کننده ی میزان دوز جذبی می باشد، که یکی از پارامتر های بسیار مهم در فیزیک پزشکی می باشد. با توجه به نتایج این تحقیق، دستگاه رادیولوژی مورد مطالعه در طیف انرژی های تشخیصی دارای کیفیت نفوذ قابل قبول و انرژی موثر مناسب می باشد. این تحقیق می تواند به عنوان منبعی برای محاسبه ی ضخامت نیمه لایه و همچنین انرژی موثر پرتوی ایکس دستگاه های رادیولوژی در مراکز تحقیقاتی و پزشکی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Aluminum Half Value Layer and Photon Efficient Energy of the X-ray Tube

نویسنده [English]

  • Ehsan Taghizadeh Tousi
University of TorbatHeydarieh, TorbatHeydarieh, Iran
چکیده [English]

In this study, the quality of a radiological device manufactured by Toshiba was evaluated. For this purpose, the half value layers (HVL) of the pure aluminum have been evaluated by using the ion chamber detector in the diagnostic X-Ray energy range. Afterward, the HVLs of radiated aluminum were compared with the minimum of the aluminum HVL. Henceforth, the effective energy of the X ray tube has been calculated by aluminum HVLs. The absorbed dose in a patient's body can be calculated by radiation effective energy, which is an important parameter in medical physics. According to this study results, the investigated radiology device has an acceptable quality and suitable effective energy in the diagnostic energy range. This research can be used as a reference for half the calculation of the half value layer thickness, and as well as the effective energy evaluation of X ray devices for radiology and medical centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • X-Ray Tube
  • Parallel Plate Thin Window Ion Chamber Detector
  • Half Value Layer (HVL)
  • Efficient Energy (Eeff)

1. F.M. Khan. The physics of Radiation Therapy. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, (2010).

2. F.H. Attix. Introduction to Radiological Physics and Radiation Dosimetry. Wiley-VCH, New York, (2008).

3. F. Campeau, J. Fleitz. Limited Radiography. Cengage Learning, USA, (2016).

4. J.T. Bushberg, J.M. Boone. The Essential Physics of Medical Imaging, 3rd Ed. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, (2011).

5. V.F. Andolina, S.L. Lillé. Mammographic Imaging: A Practical Guide. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, (2010). 6. R. Hendrick, L. Bassett, , M. Botsco, D. Deibel, S. Feig, J. Gray, A. Haus, R. Heinlein, E. Kitts, E. J. Mccrohan. Mammography Quality Control Manual. American College of Radiology, Reston, (1999).

7. AAPM-25. American Association of Physicists in Medicine, American institute of Physics, New York, (1988).