نویسنده = صالحی، حمدالله
تعداد مقالات: 8
1. بررسی ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و اپتیکی ترکیب تلوراید جیوه در فاز سینابار

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 53-64

حمدا.. صالحی؛ زینب ایزدی


4. بررسی خواصِّ ساختاری والکترونی ReO3 در فازِ مکعبی با استفاده از روشِ ابتدا به ساکن

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 17-29

حمدالله صالحی؛ حجت الله باده یان


6. محاسبۀ نظری ساختارِ نوارهای انرژی ترکیب LiBC

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 45-56

حمدا صالحی؛ عزیز کارگرزاده


7. مطالعۀ ویژگی‌های ساختار الکترونی ابررسانای Nb3Ga

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 57-65

حمدا صالحی؛ حسین طولابی‌نژاد؛ محمد عین حصاری


8. پارامترهای ساختاری وساختارنوارهای انرژی SrHfO3در فاز تتراگونال

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-7

حمدا. صالحی؛ سارا دادگر