نویسنده = خلیل زاده، جواد
تعداد مقالات: 1
1. اندازه‌گیری زمان واهلش برخوردی گازهای SO2 و SF6 با استفاده از طیف‌نگاری فوتوآکوستیک لیزری

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 35-43

محمد رضا محبی فر؛ جواد خلیل زاده؛ باقر دیبایی