نویسنده = ساجد، موسی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد تکنولوژی پلاسما در مهندسی ساخت و تولید

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 27-39

موسی ساجد