نویسنده = دادگر، سارا
تعداد مقالات: 1
1. پارامترهای ساختاری وساختارنوارهای انرژی SrHfO3در فاز تتراگونال

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-7

حمدا. صالحی؛ سارا دادگر