نویسنده = قلی پور، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خواص اکسیدهای عناصر کمیاب خاکی به عنوان گیت دی الکتریک

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 23-37

علی بهاری؛ رضا قلی پور