نویسنده = رحمانی نژاد، هادی
تعداد مقالات: 1
1. اثر دما بر چگالی جریان در ترانزیستور اثر مدانی نانونوار گرافینیی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 73-82

ترانه وظیفه شناس؛ هادی رحمانی نژاد؛ محمد براتی