نویسنده = صابری پویا، سمیرا
تعداد مقالات: 1
1. توانِ بازدارندۀ‌ گازِ الکترونی دوبعدی برای خوشۀ‌ دویونیدر سرعت‌های بالا

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 69-81

ترانه وظیفه شناس؛ سمیرا صابری پویا