نویسنده = باده یان، حجت الله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خواصِّ ساختاری والکترونی ReO3 در فازِ مکعبی با استفاده از روشِ ابتدا به ساکن

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 17-29

حمدالله صالحی؛ حجت الله باده یان