نویسنده = بهاری، علی
تعداد مقالات: 3
3. بررسی خواص اکسیدهای عناصر کمیاب خاکی به عنوان گیت دی الکتریک

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 23-37

علی بهاری؛ رضا قلی پور