نویسنده = جعفری، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. میدان‌های اسکالر مقید به سطح کره

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 27-36

ابوالفضل جعفری