دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-80 
3. بررسی نقص در بلورهای فوتونیکی یک بعدی

صفحه 33-52

اله کرم مرعش نسب؛ سعید رنجبریان


4. طراحی و ساختِ سیستمِ تعیینِ مرزِ تداخلِ موادِ نامحلول

صفحه 45-56

رضا قلی‌پور پیوندی؛ سجاد رحمن‌زاده توت‌کله؛ مجتبی عسکری‌له‌داربنی؛ علی عظیم‌بگی راد


5. مطالعۀ ویژگی‌های ساختار الکترونی ابررسانای Nb3Ga

صفحه 57-65

حمدا صالحی؛ حسین طولابی‌نژاد؛ محمد عین حصاری


6. اندازه‌گیری ویژگی‌های اپتیکی غیرخطّی لایه‌های نازک نانوساختاری مس و روی

صفحه 67-74

مهسا اطمینان؛ فرشته حاج‌اسماعیل‌بیگی؛ عطاءالله کوهیان؛ یاسمن گلیان؛ اسماء‌السادات معتمدی