دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-80 
3. طراحی و ساختِ سیستمِ تعیینِ مرزِ تداخلِ موادِ نامحلول

صفحه 45-56

علی عظیم‌بگی راد؛ مجتبی عسکری‌له‌داربنی؛ سجاد رحمن‌زاده توت‌کله؛ رضا قلی‌پور پیوندی


4. مطالعۀ ویژگی‌های ساختار الکترونی ابررسانای Nb3Ga

صفحه 57-65

حمدا صالحی؛ حسین طولابی‌نژاد؛ محمد عین حصاری


5. اندازه‌گیری ویژگی‌های اپتیکی غیرخطّی لایه‌های نازک نانوساختاری مس و روی

صفحه 67-74

عطاءالله کوهیان؛ اسماء‌السادات معتمدی؛ مهسا اطمینان؛ فرشته حاج‌اسماعیل‌بیگی؛ یاسمن گلیان


6. بررسی نقص در بلورهای فوتونیکی یک بعدی

صفحه 33-52

اله کرم مرعش نسب؛ سعید رنجبریان