نویسنده = ترانه وظیفه شناس
تعداد مقالات: 2
1. توانِ بازدارندۀ‌ گازِ الکترونی دوبعدی برای خوشۀ‌ دویونیدر سرعت‌های بالا

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 69-81

10.22051/jap.2015.1207

ترانه وظیفه شناس؛ سمیرا صابری پویا


2. اثر دما بر چگالی جریان در ترانزیستور اثر مدانی نانونوار گرافینیی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 73-82

10.22051/jap.2015.1201

ترانه وظیفه شناس؛ هادی رحمانی نژاد؛ محمد براتی