نویسنده = بهرام بهرامیان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر زیرلایه های انعطاف پذیر Al و PET در خواص ساختاری و اپتیکی لایه های جاذب CuInS

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 67-76

10.22051/jap.2015.2102

محمدحسین عامریون؛ محمدابراهیم قاضی؛ مرتضی ایزدی فرد؛ بهرام بهرامیان


2. تأثیر عملیات بازپخت بر ساختار بلوری و خواص اپتیکی لایه‌های نازک CdZnO رشد داده شده به روش سل- ژل

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 75-83

10.22051/jap.2015.1213

سمیرا ولی‌محمدی؛ مرتضی ایزدی‌فرد؛ محمد ابراهیم قاضی؛ بهرام بهرامیان