نویسنده = علی جندقیان
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و بهینه سازی کاتد شفاف به منظور استفاده در دیودهای نورگسیل آلی شفاف

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 97-107

10.22051/jap.2017.2599

ابراهیم مهرپرور؛ عزالدین مهاجرانی؛ محمدرضا فتح اللهی؛ حسین مهرزاد؛ علی جندقیان