نویسنده = بابک ژاله
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از نانو کامپوزیت‌های کربنی در طراحی جاذب‌های الکترومغناطیسی پهن‌باند

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 53-63

10.22051/jap.2017.9445.1036

محمد رضا کرمی؛ صفدر حبیبی؛ بابک ژاله