نویسنده = نادر دانش فر
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه خواص نوری یک نانو ذره پلاسمونیک روی یک لایه دی الکتریک

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 11-19

10.22051/jap.2019.20668.1098

نادر دانش فر؛ مهدی تبریزی؛ سمیه امینی جاوید


2. مطالعه جذب و پاشندگی نوری در یک سیستم هیبریدی نیمه رسانا- نانوذره فلزی: جفت شدگی پلاسمون- اکسایتون

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-42

10.22051/jap.2018.11499.1050

طیبه ناصری؛ نادر دانش فر؛ صبا شفیعی پور؛ مهسا مرادبیگی