نویسنده = طیبه ناصری
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه جذب و پاشندگی نوری در یک سیستم هیبریدی نیمه رسانا- نانوذره فلزی: جفت شدگی پلاسمون- اکسایتون

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-42

10.22051/jap.2018.11499.1050

طیبه ناصری؛ نادر دانش فر؛ صبا شفیعی پور؛ مهسا مرادبیگی