نویسنده = سعید جلوانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثرتابش لیزر اگزایمربر طیف جذبی مخلوط محلول رودامین 6G بانانوذرات نقره

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-10

10.22051/jap.2019.19388.1092

سعید جلوانی؛ زهره رجبی؛ فاطمه ویسی


2. بررسی رفتار توان خروجی لیزر موجبر 2CO بر حسب پارامترهای فشار گاز و جریان تخلیه الکتریکی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 45-52

10.22051/jap.2014.1174

سمیه مرتضوی؛ سعید جلوانی؛ سجاد بتول؛ هدیه پازکیان؛ محسن منتظرالقائم؛ سعیدامین نعیمی