کلیدواژه‌ها = تابع گرین
تعداد مقالات: 2
1. مدل‌سازی و تحلیل پراش اشعه x در آرایش‌های مربعی و مثلثی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 21-32

10.22051/jap.2019.16599.1076

مهدی سویزی؛ محمد جعفری پویا؛ مریم علیان نژادی


2. مطالعه ی اثر هندسه ی اتصال دربهبود ویژگی های ترموالکتریکی پیوندگاه پلی آنیلین

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 43-52

10.22051/jap.2018.9896.1041

زهرا گل صنملو؛ میثم باقری تاجانی؛ حمید رحیم پور سلیمانی