کلیدواژه‌ها = پرتابگر الکترومغناطیسی
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی، شبیه سازی عملکرد و ساخت نمونه آزمایشگاهی پرتابگر الکترومغناطیسی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 51-59

10.22051/jap.2018.11079.1047

مهدی فخرآبادی؛ محمود ترابی؛ کاظم پوربدخشان