کلیدواژه‌ها = نانوذرات مغناطیسی
تعداد مقالات: 2
1. مدل محاسباتی برای دارورسانی هدفمند توسط نانوذرات مغناطیسی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-14

10.22051/jap.2020.24990.1121

شهرزاد اسماعیلی؛ حسین بیانی