کلیدواژه‌ها = سلول خورشیدی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی عوامل افزایش بازده در سلول خورشیدی ناهمجنس با نقاط کوانتومی

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 13-25

10.22051/jap.2020.24397.1116

الهام شیردل؛ محمد علی منصوری بیرجندی


3. بررسی تاثیر زیرلایه های انعطاف پذیر Al و PET در خواص ساختاری و اپتیکی لایه های جاذب CuInS

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 67-76

10.22051/jap.2015.2102

محمدحسین عامریون؛ محمدابراهیم قاضی؛ مرتضی ایزدی فرد؛ بهرام بهرامیان