کلیدواژه‌ها = لایه نازک
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تاثیر کاشت یون نیتروژن بر خواص لایه نازک اکسید روی (ZnO)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 45-52

10.22051/jap.2020.26296.1127

فاطمه عظیمی؛ ابراهیم غلامی حاتم


3. تأثیر عملیات بازپخت بر ساختار بلوری و خواص اپتیکی لایه‌های نازک CdZnO رشد داده شده به روش سل- ژل

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 75-83

10.22051/jap.2015.1213

سمیرا ولی‌محمدی؛ مرتضی ایزدی‌فرد؛ محمد ابراهیم قاضی؛ بهرام بهرامیان