دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. مقاله پژوهشی: بررسی تاثیرآلاییدگی کادمیم بر روی ویژگی‌های شبکه بلوری نانوالیاف اکسید قلع (IV)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1400

10.22051/ijap.2021.36782.1222

عباس مبشری؛ سعید پرهوده؛ غلامعباس شمس


3. بررسی سیال اطراف نانوذرات به روش استوکس و محاسبه شعاع هیدرودینامیکی نانو ذرات طلا سنتز شده به روش احیاء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1400

10.22051/ijap.2022.37653.1236

احسان کوشکی؛ عادل زارع طزرقی