مطالعۀ اثرِ تصحیحاتِ ثابتِ جفت‌شدگیبر طولِ پوششی کوارکونیوم‌ها

نویسندگان

چکیده

  در این تحقیق با استفاده از دوگانی AdS/CFT به مطالعۀ طولِ پوششی کوارکونیوم­ها در حضورِ تصحیحاتِ ثابتِ جفت شدگی می­پردازیم. اثر این تصحیحات بر طول پوششی زمانی که باد پلاسمایی در جهت عمود بر کوارکونیم می­وزد بررسی می­شود. نشان داده می­شود که طولِ پوششی به ثابتِ جفت­شدگی نیز وابسته است و برای یک سرعتِ ثابت، با کاهش ِ طولِ پوششی هم کاهش می­یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of coupling corrections on the screeninglength of Quarkoniums

نویسندگان [English]

  • Mohsen Heidarisourshojani
  • Kazem Bitaghsirfadafan
  • Mohammadreza Sarkardehei
چکیده [English]

  In this study, using the AdS/CFT correspondence we study screening length of the Quarkonium in the presence of t’ Hooft coupling corrections. We consider the effect of these corrections on the screening length when the plasma wind blowing in the direction perpendicular to the Quarkonium. It is shown that the screening length depends on these corrections. At the constant velocity, decreasing coupling leads to decreasing screening length.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quarkoniums
  • Hooft coupling
  • plasma wind
  • AdS/CFT
 

[2] D. Mateos; “Gauge/string duality applied to heavy ion collisions: limitations, insights and prospects” J. Phys. G38 (2011) 124030.

[4]   E. Caceres, M. Natsuume, and T. Okamura;"Screening length in plasma winds"; JHEP 0610 (2006) 011.

[5]    S. S. Gubser, I. R. Klebanov, and A. A. Tseytlin; "coupling constant dependence in the thermodynamics of N=4 supersymmetric Yang-Mills theory"; Nucl. Phys. B 534 (1998) 202.

[6]   H. Liu, K. Rajagopal and U. A. Wiedemann; “An AdS/CFT calculation of screening in a hot wind”; Phys. Rev. Lett. 98 (2007) 182301.