مدلی برای هاله تاریک: منحنی چرخش و همگرایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار در دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترا در دانشگاه شیراز

چکیده

در این مقاله مدلی برای هاله تاریک پیشنهاد می شود که دارای فشار ناهمسانگرد است و متریک نظیر آن در سطح هاله بر متریک شوارزشیلد منطبق است. سپس شرایط انرژی، منحنی چرخش و همگرایی نور برای هاله بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model For Dark Halo : Rotation Curve and Gravitational Lensing

نویسندگان [English]

  • fatimah shojai 1
  • banafsheh bahrami asl 2
1 Associate Professor At University Of Tehran
چکیده [English]

In this paper a model with anisotropic pressures for dark matter halo is assumed. The corresponding metric matches the schwarzchild metric at the surface of halo. Then the energy conditions, rotation curve and gravitational lensing effect are investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "dark matter"
  • "rotation curve"
  • "gravitational lensing"
. مراجع

[1] Sanders; Dark Matter Problem: a historical perspective. Cambridge university press, 2010.

[2] T. Matos, F.S. Guzman and D. Nunez,” Spherical scalar field halo in galaxiesPhys. Rev. D 62, 061301 (2000)

[3] A. Macias, J. L. Cervantes-Cota, C. Lammerzahl, “Exact Solutions and Scalar Field in Gravity”. Kluwer, Durdrecht, 2001.

[4] S. Bharadwaj and S. Kar, “Modelling galaxy halos using dark matter with pressure”, Phys. Rev. D 68 (2003)

[5] K.-Y. Su, P. Chen; “Comments on “Modeling Galaxy Halos Using Dark Matter with Pressure”. Physical Review D 79.12 (2009): 128301.

[6] T. Faber and M. Visser, "Combining rotation curves and gravitational lensing: how to measurethe equation of state of dark matter in the galactic halo", Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 372 (2006)

[7] K.-Y. Su and P. Chen, “Solving the Cusp-Core problem with a novel scalar field dark matter” JCAP08 (2011) 016

[8] F. Shojai, A. Shojai, “An f(R) model for dark matter: rotation curves and gravitational lensing” AGenRelativGravit (2014) 46:1704 ,DOI 10.1007/s10714-014-1704-4

[9] K.K. Nandi, I. Valitov, N. G. Migranov ; “Remarks On The Spherical Scalar Field Halo In Galaxies”. Physical Review D 80.4 (2009): 04730.

[10] K.Y. Su, P. Chen; “Comments on “Remarks on the spherical scalar field halo in galaxies””. arXiv preprint arXiv:1009.0869 (2010).

 ]11[ بنفشه بهرامی اصل، فاطمه شجاعی باغینی ؛ "مدلسازی هاله مادّۀ تاریک با وجود فشار"؛ همایش ملی گرانش و کیهانشناسی ؛ دانشگاه صنعتی شریف، 1و2 بهمن ماه 1393.