مطالعه جذب و پاشندگی نوری در یک سیستم هیبریدی نیمه رسانا- نانوذره فلزی: جفت شدگی پلاسمون- اکسایتون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه رازی

2 دانشگاه رازی کرمانشاه-گروه فیزیک

3 دانشجو کارشناسی ارشد/دانشگاه رازی

4 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک/دانشگاه رازی

چکیده

در این مقاله، به بررسی خواص اپتیکی یک سیستم هیبریدی متشکل از یک نیمه رسانای (نقطه کوانتومی) که در مجاورت یک نانو-ذره‌ی فلزی با تقارن کروی و بیضوی قرار دارد، پرداختهمی‌شود. جذب و پاشندگی مربوط به میدان الکترومغناطیسی در این سیستم، با استفاده از نظریه نیمه کلاسیکی و از روش ماتریس چگالی بدست آمده و بصورت عددی محاسبه شده‌اند. در شبیه سازی های عددی، جنس نانوذره از فلزات طلا و نقره انتخاب شده است، زیرا این فلزات گزینه های مناسبی برای کاربردهای پلاسمونیکی در فرکانس‌های نوری هستند. نشان داده شده است که جذب و پاشندگی نوری به پارامترهایی همچون شکل و اندازه‌ی ذره، فاصله-ی بین نانوذره و نقطه کوانتومی، و ثابت دی الکتریک محیط اطراف است.لازم به ذکر است که بررسی وابستگی خواص نوری یک سیستم هیبریدی به تغییر و تنظیم پارامترهای هندسی سیستم را می توان برای اهداف حسگری نوری و طراحی نانو زیست حسگرهای تنظیم پذیر بکار برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of optical absorption and dispersion in a semiconductor - metal nanoparticle hybrid system: Exciton-plasmon coupling

نویسندگان [English]

  • Tayebeh Naseri 1
  • Nader Daneshfar 2
  • Saba Shafiipour 3
  • Mahsa Moradbeigi 4
1 Academic staff of Razi university
2 Department of Physics,Razi University of Kermanshah
3 M.Sc student/Razi University
4 M.Sc student/Razi University
چکیده [English]

In this paper, optical properties of a hybrid system consisting of a semiconductor quantum dot placed in the vicinity of a metal (plasmonic) nanoparticle with spherical and ellipsoidal symmetry is investigated. An analytical expression for the absorption and dispersion using the density-matrix approach via semi-classical theory is derived and numerically discussed. In our numerical calculations, we have used Au and Ag metals, because these metals have predominately been the materials of choice for plasmonic applications around the optical frequencies. It is shown that the optical dispersion and absorption strongly depends on the particle size and shape, the quantum dot-nanoparticle distance (the semiconductor quantum dot-plasmonic nanoparticle center-to-center distance), and the dielectric constant of host matrix. It is important to note that dependences of optical properties of a hybrid system on changing and adjusting of the geometrical parameters of system can be used for optical sensing purposes and design of tunable bio-nanosensors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plasmon-exciting coupling
  • Absorption and dispersion
  • Density matrix
[1] A. Ridolfo, O. Di Stefano, N. Fina, R. Saijaj, and S. Savasta, “Quantum Plasmonics with Quantum Dot-Metal Nanoparticle Molecules: Influence of the Fano Effect on Photon Statistics”, Phys.Rev. Lett. 26 263601 (2010).
[2] R. D. Artuso and G. W. Bryant, “Optical Response of Strongly Coupled Quantum Dot−Metal Nanoparticle Systems: Double Peaked Fano Structure and Bistability”, Nano Lett. 8 2106 (2008).
[3] W. Zhang and A. O. Govorov, “Quantum theory of the nonlinear Fano effect in hybrid metal-semiconductor nanostructures: The case of strong nonlinearity”, Phys. Rev. B 84 081405(R) (2011).
[4] A. O. Govorov, “Semiconductor-metal nanoparticle molecules in a magnetic field: Spin-plasmon and exciton-plasmon interactions”, Phys. Rev. B 82 155322 (2010).
[5] S. M. Sadeghi, L. Deng, and X.Li; W. P. Huang, “Plasmonic (thermal) electromagnetically induced transparency in metallic nanoparticle-quantum dot hybrid systems”, Nanotechnology 20 365401 (2009).
[6] W. Zhang, A. O. Govorov, and G. W. Bryant, “Semiconductor-Metal Nanoparticle Molecules: Hybrid Excitons and the Nonlinear Fano Effect”, Phys. Rev. Lett. 97(14) 146804 (2006).
[7] R. D. Artuso and G. W. Bryant, “Optical Response of Strongly Coupled Quantum Dot−Metal Nanoparticle Systems: Double Peaked Fano Structure and Bistability”, Nano Lett. 8(7) 2106 (2008).
[8] M. O. Scully and M. S. Zubairy, Quantum Optics (Cambridge: Cambridge University Press, 1997).
[9] R. D. Artusoa and G. W. Bryant, “Hybrid Quantum Dot Metal Nanoparticle Systems: Connecting the Dots”, Acta Physica Polonica A. 122 289 (2012).
[10] K. L. Kelly, E. Coronado, L. L. Zhao and G. C. Schatz, “The Optical Properties of Metal Nanoparticles:  The Influence of Size, Shape, and Dielectric Environment”, J. Phys. Chem. B 107 668 (2003).
[11] P. B. Johnson and R. W. Christy, “Optical Constants of the Noble Metals”, Phys. Rev. B 6 4370 (1972).