توزیع خوشه­ های کروی در کهکشان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 امیرکبیر

2 استادیار، دانشگاه امیرکبیر، دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک

چکیده

خوشه های کروی، جمعیت های ستاره ای پیر کهکشان ما هستند که خصوصیات بسیار منحصر به فردی را در ستاره های خود دارند. مواد اولیه ی مشابه، سن یکسان و فاصله ی یکسانی از ما خصوصیاتی هستند که در ستاره های یک خوشه وجود دارد. توزیع خوشه های کروی در کهکشان بسیار جالب است. عمده ی خوشه های کروی در هاله ی کهکشان و مخصوصا در هاله ی اطراف مرکز کهکشان هستند. خوشه های کروی نزدیک به مرکز کهکشان به خاطر نیروی خارجی مرکز کهکشان تحول متفاوتی دارند و سریعتر نیز تبخیر میشوند. به همین خاطر خوشه ی M13 که نسبت به خوشه ی امگا قنطورس نزدیکتر به مرکز کهکشان است از ستاره های کمتر و ابعاد کوچکتری برخوردار است. در این کار توزیع این خوشه ها را در دستگاه مختصات کهکشانی را بدست آوردیم. همچنین لیستی 133 تایی از 150 خوشه کروی کهکشان راه شیری و همچنین درخشانترین آنها در آسمان شمالی و جنوبی که با چشم غیر مسلح قابل رویتند و خصوصیات عمومی آنها را ارائه دادیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distribution of Galactic globular clusters

نویسندگان [English]

  • Zahra Farokhzadi 1
  • Mojan Zahirirod 1
  • Mehdi Khakian Ghomi 2
2 Assistant Prof., Energy Engineering and physics Dept., Amirkabir Univ. of Tech.
چکیده [English]

Globular Clusters are the oldest populations of stars of our Galaxy which their stars have unique characteristics. Similar initial mass, equal age and equal distance from us are common characteristics of stars of a cluster. Distribution of the globular clusters is very interesting. Most of them are in galactic halo and specially in halo near to the galactic center. Globular clusters nearer to central part of our galaxy have different evolution respect to others, due to external force of Galactic center. Because of the subject Cluster M13 respect to Omega Centaurs are nearer to galactic center and it has less number and smaller size. In this work we obtained distribution of the globular clusters in galactic coordinates. Meanwhile a list of 133 Globular clusters from 150 ones is presented and the most luminous ones in the north and south sky which are observable by naked eye, and their general characteristics are studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globular Clusters
  • Milky way Galaxy
  • M13
  • Omega Centauri
[1] N. A. Sharp, “M22, NGC6656”, REU Program/NOAO/AURA/NSF (2006).
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Globular_cluster.
[3] http://www.atlasoftheuniverse.com/globular.html.
[4] W. E. Harris, “Catalog of parameters for milky way Globular Clusters”, Astronomical Journal 112 1487 (1996).
[5] W. E. Harris, G. L. H. Harris, M. Alessi, “A Catalog of Globular Cluster Systems: What Determines the Size of a Galaxy's Globular Cluster Population?”, The Astrophysical Journal 722 82H (2013).
[6] W. E. Harris, S. van den Bergh, “The distant globular clusters Palomar 14 and Palomar 15”, Astronomical Journal 89 1816H (1984).
[7] http://www.astronomy-mall.com/Adventures.In.Deep.Space/palglob.htm.