مقالۀ ترویجی: کاربرد پلاسما در حفاظت از آثار باستانی و سطوح معماری

نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فناوری پلاسما ، پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

امروزه دیگر می‌دانیم که آثار باستانی و تاریخی چه جایگاه ارزشمندی در فرهنگ و تمدن هر ملت دارد. برای شناخت یک اثر تاریخی باید مواد اولیۀ آن شناخته شود و سپس با شناخت مواد اولیه می‌توان روش‌های حفاظتی و مرمتی مناسبی برای آن اثر پیشنهاد کرد. با افزایش آگاهی از تأثیرات مخرب ناشی از استفادۀ مواد شیمیایی و سمی بر آثار مورد مرمت و محیط و کاربران، تعویض این مواد مخرب یا حداقل استفادۀ کمتر از آن‌ها در مرمت و حفاظت آثار، یک اولویت محسوب می‌شود. پلاسمای سرد به دلیل ویژگی‌هایی از قبیل دمای پایین و انرژی زیاد، علاوه بر طیف گسترده‌ای از برنامه‌های کاربردی در حوزه‌های مختلف، از سال 1979 مورد توجه متخصصان حفاظت و مرمت آثار تاریخی‌ـ‌فرهنگی قرار گرفته و در طول سال‌های گذشته، در ضد عفونی کردن و به ویژه پاکسازی آثار، به عنوان یک گزینۀ غیرسمی و غیرتهاجمی در حوزۀ میراث فرهنگی به کار گرفته شده است. پاکسازی پلاسما یک روش بدون تماس و تنظیم‌پذیر است که روند پاکسازی با آن، تنها به لایه‌های اولیۀ سطح محدود می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review Paper: Application of Plasma Technology in the Protection of Antiquities and Architectural Surfaces

نویسنده [English]

  • Marziyeh Gholami
Master Student of Plasma Technology , Laser and Plasma Research Institute , Shahid Beheshti Univercity , Tehran , IRAN
چکیده [English]

In today’s world, the nations perceive the valuable position the archeological and historical monuments have in the culture and civilization of their nations. In order to know a historical monument, its raw materials must first be characterized. By identifying the raw materials, suitable protection and restoration methods can be suggested for that monument. With increasing the awareness of the destructive effects of the use of chemical and toxic substances on the objects, the environment and users, the replacement or minimum use of these harmful materials in the treatment and protection of valuable and rare objects is a priority. Cold plasma due to its features such as low temperature and high energy, in addition to a wide range of applications in various fields, since 1979, has attracted the attention of specialists in conservation and restoration of cultural and historical objects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plasma Technology
  • Cultural Heritage
  • Surface Cleaning
  • Silver Coins
  • Organic Substances Removal
[1]  Ghiocel Ioanida E, Ioanida A, Emilia Rusub D, Dorofteia F, “Surface investigation of some medieval silver coins cleaned in high-frequency cold plasma”, Journal of Cultural Heritage,12,220–226.2011.
[2]  Pflugfelder Ch, Mainusch N, Hammer L, Vio 1 W, “Cleaning of Wall Paintings and Architectural Surfaces by Plasma”, Plasma Process Polym, 4, S516–S521, 2007.
[3] Eliezer S and Eleizer Y, The fourth state of matter: An introduction to plasma science (second edition), Institude of physics publishing, 2017.
[4] Shokri B, “Plasma technology plan and its strategic position”, center for presidential Strategic studies, 1389, Tehran, Iran (in persian).
[5] Radkova L, Fojtikova P, Kozakova Z, Krcma F, Sazavska V, Kujawa A, “Sample Temperature During Corrosion Removal by Low Pressure Low-Temperature Hydrogen RF Plasma”, Rom Rep Phys,67,586–599,2015.
[6] Daniels VD, Holland L, Pascoe MW, “Gas plasma reactions for the conservation of antiquities”, Stud Conserv; 24:85–92,1979.
[7] Xaplanteris CL, Filippaki E., “Chaotic Behavior of Plasma Surface Interaction: A Table of Plasma Treatment Parameters Useful to the Restoration of Metallic Archaeological Objects”, Chaotic Syst. Theory Appl., World Scientifi; p. 377–84, 2010.
[8] Kotzamanidi I, Anastassiadis A, Filippaki L, Filippakis SE, Vassiliou P, Sarris E., “Effects of plasma cleaning and conservation treatment on the corrosion layer of corroded steel – XRD evaluation”, Anti Corrosion Methods Mater; 49:256–63,2002.
[9] Boselli M, Chiavari C, Colombo V, Ghedini E, Gherardi M, Martini C, et al. “Atmospheric pressure non-thermal plasma cleaning of 19th century daguerreotypes”, Int. Conf. Plasma Sci. (ICOPS), San Fr. CA, 2013.
[10] Patelli A, Favaro M, Simon S, Storme P,Scopece P, Kamenova V, et al. “PANNAProject–Plasma and Nano for New Age Soft Conservation”, Development of a Full-Life Protocol for the Conservation of Cultural Heritage. Euro-Mediterranean Conf; p.793–800,2012.
[11] Exner M., Schaedler-Saub U.  (hg.), ‘‘European Wall Paintings and Painted Architectural Surfaces of the Middle Ages: Recommendations of How to Deal with the Results of the Earlier Restorations’’, Restoring the Restorations? The Treatment of Medieval Wall Paintings and Architectural Polychromic During the 19th and 20th Centuries, Series ofpublications by the Hornemann Institute, Bd. 5; GermanNational Committee of ICOMOS, Bd. XXXVI, Mu¨nchen, p. 289 ff, 2002.
[12] Enachiuc V,  comerciale R, Moldovei A , in secoleleXVI–XVII, ilustrata in tezaurul monetar descoperit la Cordareni, judetul Botosani, Acta Moldavie Meridionalis, Vaslui, XII–XIV, 93–99, (1990–1992).
[13]  Madani F.S,  Hsdian Dehkordi M, “An overview of the application of plasma technology in the protection of cultural and historical object”,Journal of Research on Archaeometry; 4 (1):81‒942018 (inpersian).
[14]Hammer I, Assmann C, Mainusch N, ‘‘Erhaltungszustand und Schaeden aus restauratorischer Sicht’’, 1000 Years of Cultural History in Stone - The Cloister of the Former Benedictine Benedictine Monastery of St. Michael in Hildesheim, Series of publications by the Hornemann Institute, Bd 2, CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hannover, pp.138–149, 2000.
[15] Jögl, I et al., “Plasma treatment for environment protection”, EU 2012.
[16] Schmidt-Ott K., “Plasma-reduction: Its potential for use in the conservation of metals”, Proc Met 2004;4:235–46.