نویسنده = شجاعی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. مدلی برای هاله تاریک: منحنی چرخش و همگرایی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 61-71

10.22051/jap.2017.2596

فاطمه شجاعی؛ بنفشه بهرامی اصل