نویسنده = واشقانی فراهانی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر استفاده از کاتالیست های نیکل و کبالت

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 31-41

10.22051/jap.2014.1187

مریم واشقانی فراهانی؛ صدیقه دادرس