نویسنده = طهرانی مقدم، مهشید
تعداد مقالات: 1
1. مدلهای تصادفی برای رشد تومور در (1+1) بعد

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 43-51

10.22051/jap.2014.1185

مهشید طهرانی مقدم؛ پونه سعادت کیا؛ امیر علی مسعودی