نویسنده = رحمن‌زاده توت‌کله، سجاد
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و ساختِ سیستمِ تعیینِ مرزِ تداخلِ موادِ نامحلول

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 45-56

10.22051/jap.2014.1192

رضا قلی‌پور پیوندی؛ سجاد رحمن‌زاده توت‌کله؛ مجتبی عسکری‌له‌داربنی؛ علی عظیم‌بگی راد