نویسنده = عیوضی باقری، هادی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ تأثیر پارامترهای ورودی بر روی مشخّصه‌های خروجی در فرآیندِ ماشین کاری به روشِ تخلیۀ الکتریکی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 49-62

10.22051/jap.2015.1205

هادی عیوضی باقری؛ حامد حسینقلی‌پور اصل؛ علی رضا نظام‌آبادی