نویسنده = براتی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. اثر دما بر چگالی جریان در ترانزیستور اثر مدانی نانونوار گرافینیی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 73-82

10.22051/jap.2015.1201

ترانه وظیفه شناس؛ هادی رحمانی نژاد؛ محمد براتی