نویسنده = مستجاب الدعواتی، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی دستگاه PGNAA برای سنجش کلر آب با استفاده از کد MCNPX

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 67-76

10.22051/jap.2014.1180

مجتبی مستجاب الدعواتی؛ روح الله سالدیده آزارکی