نویسنده = طولابی‌نژاد، حسین
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ ویژگی‌های ساختار الکترونی ابررسانای Nb3Ga

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 57-65

10.22051/jap.2014.1193

حمدا صالحی؛ حسین طولابی‌نژاد؛ محمد عین حصاری