نویسنده = کریمی جعفری، مریم
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه کوارک محصور شده با استفاده از هولوگرافی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 41-49

10.22051/jap.2015.2100

کاظم بی‌تقصیر فدافن؛ مریم کریمی جعفری؛ محمدرضا سرکرده‌ای