نویسنده = فتح اللهی، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. بهبود تزریق حفره در دیودهای نورگسیل آلی: مقایسه‏ای میان یک پلیمر رسانا و یک مولکول کوچک

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 65-77

10.22051/jap.2017.7867.1023

عزالدین مهاجرانی؛ ابراهیم مهرپرور؛ محمدرضا فتح اللهی؛ رسول بابایی


2. ساخت و بهینه سازی کاتد شفاف به منظور استفاده در دیودهای نورگسیل آلی شفاف

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 97-107

10.22051/jap.2017.2599

ابراهیم مهرپرور؛ عزالدین مهاجرانی؛ محمدرضا فتح اللهی؛ حسین مهرزاد؛ علی جندقیان