نویسنده = انصاری پور، قاسم
تعداد مقالات: 2
1. مطالعۀ رسانش گرمایی نانوسیم های کوانتومی Si و GaAs

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1399

10.22051/jap.2020.28469.1135

قاسم انصاری پور؛ سعید عمادی اعظمی


2. بررسی خواص گرمایی گرافن چند بلوری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 23-39

10.22051/jap.2015.2129

قاسم انصاری پور؛ زهرا باقری